Портрети

Моделът Сократ Сократов

Десислава Латинова – финалист от “Гласът на България”

Sam – британски композитор и музикант